Om VBL Oslo og Akershus

VBL Oslo og Akerhus er en avdeling av :
- Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL).
Gjennom (VBL), er medlemmene knyttet til:
- Byggenæringens Landsforbund (BNL) og NHO.

Om VBL Oslo og Akershus

Vår intensjon er å samle blikkenslagerne i området og stå samlet for felles viktige mål.

Medlemsmøtene blir avholdt sanmmen med OKBL hver siste torsdag i måneden.
Her tar vi opp aktuelle saker, får besøk av leverandører og andre som kan tilføre ønskelig informasjon.
Møtene har også en sosial del, noe vi ser på som viktig for at medlemmene skal ha en møteplatform for gode samtaler og diskusjoner. Svært ofte er det her det er tid til å skape gode relasjoner og å diskutere faglige ting. Her blir det servert mat og drikke.

Utover avtaler som er forhandlet fram sentralt, har vi i tillegg egne avtaler for våre medlemmer med følgende leverandører.
Roald & Sønn AS, Ventistål AS, Oslo Liftutleie AS, Duri Fagprofil AS, Lindab AS. Brenden & Co Stillasutleie og Renovasjon.

Vi ønsker at kunder som benytter seg av våre medlemmer skal kjenne seg trygg på godt faglig utført arbeid, og har opprettet en Fagskjønnskomité hvklagenemnd, om det har oppstått problemer.

Medlemmer:
Se medlemsliste