Sosiale arrangement

Medlemsmøter holdes hver siste torsdag i måneden, dette er et både sosialt og nyttig arrangement for medlemmene, da de kommer sammen for å diskutere fag, samt treffe kollegaer og sammen bygge et nettverk . Møtene holdes i fellesskap med VBL Oslo og Akershus.

Sommeravslutning følger medlemsmøtet i mai, hvor vi inviterer nye Ventilasjons- og Blikkenslagermestere til utdeling av Mesterbrev. Etterpå går vi ut og spiser en hyggelig middag.

Julemøte holdes i november på årets siste medlemsmøte. da samles vi til tradisjonell julemat etter møtet. Et populært og hyggelig arrangement.
Generalforsamling holdes siste torsdag i mars. Vi avslutter arrangementet med en bedre middag, og har et godt frammøte pågeneralforsamlingene til VBL avdelingen og lauget.

Laugsturer arrangeres for medlemmene med jevne mellonmrom, og vanligvis med partner. Det er lagt stor vekt på at det skal være interessante faglige innslag, men også den sosiale delen er viktig for at medlemmene skal bli bedre kjent med hverandre. Naturlig nok er fag et viktig tema, og man har tid og mulighet til å diskutere felles temaer.

Seniorturer arrangeres vanligvis den siste onsdagen i August hvert år. Et hyggelig og populært arrangement for OKBLs pensjonister med partnere.