Skjema for innmelding

Søknad om medlemskap i OKBL

Etternavn:__________________________________

Fornavn:___________________________________

Fødselsdato:________________________________

Blikkenslagermester i firma: ____________________________________________________

Adresse, privat: ______________________________________________________________

Adresse, arbeid: ______________________________________________________________

Telefon, privat: _____________________ E-mail:________________________

Telefon, arbeid: _____________________ E-mail:________________________

Utlært hos (firma): ___________________________________________________________

Svenneprøve avlagt (dato): _____________________________________________________

Mesterprøve avlagt (dato): _____________________________________________________

Evt. referanser (nåværende medlemmer):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ __________________________________

Sted/dato Underskrift

Sendes Oslo Kobber og Blikkenslagerlaug, Eikenga 13, 0579 Oslo