1990 årene

NHO saken

I 1988 ble NHO stiftet og vår tilknytning til organisasjonen ble et sentralt tema i begynnelsen av 1990 årene. Majoriteten av medlemsbedriftene i Oslo ønsket å melde seg ut av NHO på grunn av generell misnøye med NHOs orientering av småbedriftenes utfordringer. Konsekvensen var at de bedriftene som ønsket medlemskap, meldte seg ut av OKBL.

Under parolen: "Vi har sammen gått ut av NHO - la oss derfor gå sammen inn igjen" bestemte likevel OKBL på en ekstraordinær generalforsamling i 1993 og kollektivt melde seg inn igjen. Det tok likevel mange år før de utmeldte bedriftene igjen var på plass i laugssalen.

NKBL blir VBL - VBL og OKBL skiller lag

I 1997 endres Norges Kobber- og Blikkenslagermesteres landsforbund til Ventilasjons og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund. Man skilte nå mellom VBL avd Oslo og omegn og Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug.