1960 - 1989

1960 - 70 årene

Tilgangen på arbeid var nesten ubegrenset og lauget jobbet med tilgang på arbeidskraft og rekruttering. i 1961 vedtok landsforbundet å gå inn i NAF. Gjennom 60 og 70 årene diskuterte man fortløpende rekruttering til faget. Lauget vurderte endringer av prøver og undervisningsopplegg uten å klare og bedre situasjonen. I denne perioden etablerte mange medlemsbedrifter seg i nye moderne lokaler med ny tidsriktig maskinpark.

Lauget var opptatt av andre aktører som arbeidet innenfor blikkenslagerens håndverksområde. Kontrollkomitéen nedla et stort engasjement og forsøkte på flere måter å belyse alvoret i situasjonen, som inkluderte ulovlig virksomhet, og som ødela bransjens standing og rykte. På et tidspunkt kom lauget fram til at omkring 40 firmaer av forskjellig slag, samt enkelt personer i Oslo drev ulovlig bare innenfor kobber- og blikkenslagerbransjen.

1980 - årene

Laugets 100 års jubileum ble feiret i 1984 med stor markering og målsetning om å vise publikum kobber- og blikkenslagerfaget.

Det ble reist paviljong i Studenterlunden hvor man fikk sett faget på sitt beste. Videre fant et internarrangement sted med mottakelse i Rådhuset, show på Chat Noir og jubileumsmiddag på Hotel Continental.

I 1985 var rekrutteringen til faget god. OKBL måtte tilskrive Sogn videregående skole for å få utvidet fagets kapasitet i forbindelse med inntak til grunnkurs. Det var mangel på lærlinger og OKBL garanterte for at elevene fikk lærlingeplass.

Behovet for et eget opplæringskontor for faget kom i 1986 og ble opprettet i 1988. I 1989 hadde kontoret 189 lærlingekontrakter , men det ble redusert til 33 i 1991. Lønnsglidninger i faget ble et viktig tema og stadig flere bedrifter brukte høyere lønninger enn tariffen. På julemøte 1986 avsluttet oldermann Egil Hansen med å advare mot den pågående lønnsgalopp og ba medlemmene besinne seg, og ikke tro at byggeboomen ville vare evig.

I 1989 ble landsmøtet avholdt på Hotel Continental i Oslo.