1940 - 1959

1940 - 1945

I krigsårene var faget sterkt preget av materialmangel på verdensmarkedet og restriksjonene førte til en kritisk tid for faget. Det gamle styret fungerte gjennom hele krigen, men det ble ikke utarbeidet beretninger og foretatt valg. Tyskerne opprettet "Rikslaug" og blandet seg inn i virksomheten. Enkelte nazistvennlige medlemmer dannet en egen gruppe. De ble etter krigen ekskludert.

Oldermann Ludwig Winnje ble etter krigen utnevnt til æresmedlem, ikke minst for den jobben han gjorde under okkupasjonen.

Etterkrigsårene

Etterkrigsårene var preget av nok med arbeid, men mangel på materialer, slik som spiker og sink. Byggeaktiviteten var stor og behovet for arbeidskraft var prekær. Interessen for faget uteble derimot og søknaden til skolen var i 50 årene den dårligste av alle fag. Oslo Yrkesskole stod uten elever til blikkenslagerklassen. Mot slutten av 50 årene ble lærlingesituasjonen endret. Faglinjen på Oslo Yrkesskole ble fylt opp, og det var lysere tider for faget.