1920 - 1939

1920 - 30 årene

Fra forening til laug.

I 1924 ble laugets 40 års jubileum feiret. Året var preget av økonomisk krise og foreningen besluttet å protokollføre dårlige kunder. Protokollen ble lest opp på alle møter. Det ble iverksatt en langvarig lockout og dette gjorde situasjonen enda verre for et kriserammet fag.

I 1925 ble det etter et møte i Håndverks- og industriforeningen nedsatt en komité, som så på foreningens lover. Komitéen s arbeid resulterte i at navnet på foreningen ble endret til Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug og formannstittelen ble endret til oldermann.

I 1926 ble akkordtariff og lærerkontrakter innført.

1930 årene var preget av store faglige utfordringer, nye materialer, arkitektur og teknikker. Ventilasjonsarbeidene ved Oslo Rådhus var et godt eksempel på kobber- og blikkenslagerfagets møte med en ny tid.