Om OKBL

Oslo Kobber -og Blikkenslagerlaug (OKBL) ble stiftet 30. juni 1884 med formål om å samle distriktets Kobber- og Blikkenslagermestere i Oslo og omegn for å ivareta felles interesser av sosial og faglig art.

Medlemmene er kollektivt tilsluttet Oslo Håndverk- og Industriforening (OHIF), som organiserer håndverks- og industribedrifter i Oslo og omegn.

Gjennom medlemskapet i OHIF har vi tilgang til et stortnettverk av håndverks- og industribedrifter samt politikerne i Oslo Rådhus.

Blikkenslagermesterne er tilsluttet VBL Oslo og Akershus, enten som bedriftseier, eller som ansatt i en medlemsbedrift. VBL Oslo og Akershus er en lokalavdeling knyttet til Ventilasjons og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL).