Vi støtter Team Rynkeby!

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...

Vi hviler ikke på laugbærene i fra 2018, men fortsetter med et aktivt 2019!

2018 var et år hvor fagtreffet stod i fokus. Fagtreffet 2018 ble avholdt i august, og var svært vellykket med et oppmøte på cirka 1000 deltagere i Ekeberghallen. Alle fremmøte var svært fornøyde med gjennomføringen. Østlandskvalik ble gjennomført på messen og Mathias Folkedal Holmen stakk av med seieren.

I oktober ble NM gjennomført på Hellerudsletta, også her var det Oslo som stod ansvarlig for arrangementet - denne gangen i regi av Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget med god støtte fra VBL Oslo og Akershus.

På medlemsmøtene har det vært stor aktivitet, med spennende temaer og besøk fra leverandørkontaktene våre. Dette vil vi fortsette med i 2019.

Vi har oppdatert nettsidene våre, og møtelistene for 2019 ligger nå ute slik at alle har full oversikt. Alle referatene fra 2018 ligger inne på logg inn-siden for medlemmene, for de som ønsker å lese disse.

VBL ønsker å forene blikkenslagerne, og går i den forbindelse ut med en vervekampanje.

En stadig tøffere bransje med blant annet økt press på grunn av større entreprenører og importert arbeidskraft, er bakgrunnen for denne kampanjen. Gå inn på kampanjen og følg linken, eller ta kontakt.

Vi vil mobilisere blikkenslagerne

Se oppslag i Bygg.no ved å følge linken under.

Les mer om saken her.

Husk å melde dere på til Landsmøtet i Stavanger

Frist 3. mai for påmelding