Hvorfor velge en av våre medlemsbedrifter?

Medlemmene er bedrifter innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget som ønsker å stå sammen for en seriøs bransje, med mål om høy kvalitet og fortsatt utvikling i faget.

30.juni 1884 samlet blikkenslagermesterne i distriktet seg seg for å ivareta felles interesser, og Oslo Kobber -og Blikkenslagerlaug (OKBL) ble stiftet. Det var den gangen bare mestere som kunne drive eget blikkenslagerfirma.

i en felles organisasjon. Ventilasjons og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) er en organisasjon for bedriftene, og er tilknyttet NHO og BNL.

Blikkenslagermesterne i OKBL, er tilsluttet VBL Oslo og Akershus.